Смяна на щрангове

Защо е необходима смяната на щранговете?

 • Старите неработещи кранове се сменят с нови, като по този начин може да се локализира всеки вертикален щранг или апартамент при нужда.
 • Предотвратяват се аварии.
 • Не се налага дълго да се чака идването на топлата вода от абонатната станция до отделните етажи, като най-потърпевши са високите. Инвестицията за смяната на щранговете се изплаща за 1-2 години, защото при запушените стари тръби, водомера за топлата вода отчита първоначaлно преминаващата студена за топла, а цената на топлата вода е много по-висока от тази на студената.
 • Ще тече чиста вода.

Хоризонтални водопроводни щрангове

Хоризонталните водопроводни щрангове представляват тръбите за топла, студена и циркулационна вода, намирaщи се в мазетата на сградите.Те обхващат участъците от водомера до абонатната станция, централната линия и всички отклонения към вертикални щрангове.

В случаите, когато сградата е на два кръга има допълнително хоризонтални щрангове намиращи се на тавана или по средата на блока, които обслужват втория кръг.

Смяната на хоризонталните щрангове включва:

 • Демонтаж на старите тръби.
 • Монтаж на новите тръби
 • Монтаж на нови спирателни кранове към всеки вертикален щранг.
 • Монтаж на изолация.
 • Укрепване на новите тръби.
 • Почистване и извоване на отпадъците.

Вертикални водопроводни щрангове

Вертикалните водопроводни щрангове представляват комплект от тръбите за топла, студена и циркулационна вода, които преминават вертикално през апартаментите. Те започват от хоризонталните щрангове и стигат до последният етаж.

Видове вертикални щрангове:

При сгради на един кръг, един вертикален щранг се състои от три тръби. Обикновенно това са блокове до девет етажа.

При сгради на два кръга вертикалните щрангове биват:

а) При наличие на хоризонтални щрангове на тавана, вертикалният щранг на първият кръг е четири тръби, а на вторият кръг са две.
б) При наличие на хоризонтални щрангове по средата на сградата, вертикалният щранг е от три тръби на първи и на втори кръг.
в) При наличие на хоризонтални щрангове само в мазето, то тогава на първи кръг има шест тръби, а на втори кръг са три.

Смяната на хоризонталните щрангове включва:

 • Демонтаж на старите тръби.
 • Монтаж на новите тръби
 • Монтаж на нови сферични спирателни кранове преди водомерите.
 • Монтаж на укрепващи елементи.
 • Монтаж на на изолация (по желание).
 • Замазване отворите в плочата (при условие,че щранга е външен).
 • Извозване на отпадъците.