Пломбиране на водомери

Технологията на смяната на вертикалните щрангове е свързана с разпломбиране на водомерите.След такава смяна, се налага те отново да бъдат пломбирани. Съгласно законовите изисквания, водомер може да бъде пломбиран само до пет години от датата на производство или до пет години от датата на извършена лабораторна проверка на водомера. Ако водомера е по-стар трябва да бъде заменен с нов или проверен в лаборатория.

За улеснение на клиентите си и спестяване на тяхното време, в деня на ремонта „Интер Монтаж” предлага следните допълнителни услуги, чрез фирма подизпълнител оторизирана от съответните държавни органи:

  • Смяна на стар водомер с нов;
  • Лабораторна проверка на водомери с изтекъл 5годишен срок;
  • Пломбиране с пломби на софийска вода;
  • Изпращане на информацията по служебен път за извършените от нас допълнителни услуги до всички държавни инстанции, без клиентите да бъдат ангажирани.

Датата на производство или датата на лабораторна проверка може да се разбере от оловната пломба. На дадения пример годината на производство е 2007 и годността на водомера е до 2017 година.