Смяна на щрангове

Защо е необходима смяната на щранговете

 1. През новата циркулационна тръба топлата вода започва да се върти в инсталацията и не се налага дълго да се чака нейното идване от абонатната станция до отделните етажи, като най-потърпевши са високите. Инвестицията за смяната на щранговете се изплаща за 1-2 години, защото при запушените стари тръби, водомера за топлата вода отчита първоначaлно преминаващата студена за топла, а цената на топлата вода е неколкократно пъти по висока от тази на студената.
 2. Предотвратяват се аварии.
 3. Старите неработещи кранове се сменят с нови, като по този начин може да се локализира всеки вертикален щранг или апартамент при нужда.
 4. И не на последно място, ще тече чиста вода.

Хоризонтални водопроводни щрангове

Хоризонталните водопроводни щрангове представляват тръбите за топла, студена и циркулационна вода, намирaщи се в мазетата на сградите.Те обхващат участъците от водомера до абонатната станция, централната линия и всички отклонения към вертикални щрангове.

В случаите, когато сградата е на два кръга има допълнително хоризонтални щрангове намиращи се на тавана или по средата на блока, които обслужват втория кръг.

Смяната на хоризонталните щрангове включва:

-демонтаж на старите тръби

-монтаж на новите тръби

-монтаж на нови спирателни кранове към всеки вертикален щранг

-монтаж на изолация

-укрепване на новите тръби

-почистване и извоване на отпадъците

Вертикални водопроводни щрангове

Вертикалните водопроводни щрангове представляват комплект от тръбите за топла, студена и циркулационна вода, които преминават вертикално през апартаментите. Те започват от хоризонталните щрангове и стигат до последният етаж.

Видове вертикални щрангове:

  1. При сгради на един кръг,един вертикален щранг се състои от три тръби. Обикновенно това са блокове до девет етажа.
  2. При сгради на два кръга вертикалните щрангове биват:

а)При наличие на хоризонтални щрангове на тавана, вертикалният щранг на първият кръг е четири тръби, а на вторият кръг са две.
б) При наличие на хоризонтални щрангове по средата на сградата, вертикалният щранг е от три тръби на първи и на втори кръг.
в) При наличие на хоризонтални щрангове само в мазето, то тогава на първи кръг има шест тръби, а на втори кръг са три.

Смяната на вертикалния щранг включва:

 • демонтаж на старите тръби
 • монтаж на новите тръби
 • монтаж на нови сферични спирателни кранове преди водомерите
 • монтаж на укрепващи елементи
 • монтаж на на изолация (по желание)
 • замазване отворите в плочата (при условие,че щранга е външен)
 • извозване на отпадъците