Смяна на канализационни инсталации

Най-често са налага смяна на канализационната инсталация, когато тръбите са каменинови. Важно е да се знае, че по време на смяната на старите тръби с нови PVC тръби, задължително е заедно с вертикалните каменинови тръби, да се сменят и хоризонталните тръби, намиращи се под замазката на плочата. Те отвеждат водата от сифоните на мивкитe и подовият сифон до вертикалната тръба.Обикновенно тези тръби са желязни (в редки случаи оловни) и с течение на времето корозират и протичат.Така също, когато тръбите са каменинови, тоалетните чинии са с долно оттичане и при смяната на тръбите се налага монтиране на нови тоалетни чинии със задно оттичане.

Смяната на канализацията включва:

  • Демонтаж на старите тръби (хоризонтални и вертикални)
  • Монтаж на нови PVC тръби
  • Поставяне на ревизия в мазето
  • Монтаж на нов подов рогов сифон
  • Връзка към сифоните на мивките
  • Замазване на плочата (под и таван)
  • Монтиране на нова тоалетна чиния със задно оттичане
  • Извозване на отпадъците