За Нас

Интер Монтаж ЕООД е регистрирана на 1.11.2005г. с фирмено дело 12144/2005 и булстат 131537070 в гр. София.

Основната дейност на фирмата е насочена и специализирана в смяната на хоризонтални и вертикални водопроводни щрангове, в стари жилищни блокове и административни сгради.

Във фирмата работи голям екип от сертифицирани специалисти с дългогодишен опит. Богатият ресурс от хора и съвременната материална база ни позволяват да ремонтираме големи обекти за кратко време. Например – срока за смяна на всички щрангове в един жилищен вход е един ден.

Лиценз от камарата на строителите в България ном 4-004001 с протокол 0153/20.08.09 Сключена застраховка ном.13170092140000043 с Alianz България за труда.