Водомери

Технологията на смяната на вертикалните щрангове е свързана с разпломбиране на водомерите.След такава смяна, се налага те отново да бъдат пломбирани. Съгласно законовите изисквания, водомер може да бъде пломбиран само

Подробности ...

Канализация

Най-често са налага смяна на канализационната инсталация, когато тръбите са каменинови. Важно е да се знае, че по време на смяната на старите тръби с нови PVC тръби, задължително е заедно с вертикалните каменинови тръби, да се сменят и

Подробности ...

ВиК услуги

Ние осигуряваме широк набор от ВиК услуги за ремонт и пълна подмяна на водопроводни съоръжения на стари частни и обществени сгради. Предлагаме широка гама от ВиК услуги, които се извършват от обучени професионалисти, притежаващи необходимите сертификати.

Подробности ...